31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کامل رونوشت: Trump Answers سوالات در مورد Rex Tillerson و مایک Pompeo

پشتیبانی شده توسط PoliticsFull متن Trump پاسخ سوالات در Rex Tillerson و مایک PompeoBy NEW YORK TIMESMARCH 13 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var HTML header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getE