31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

استفان کلبرت می پرسد چرا Trump از ترس دانیلز ترسد

پشتیبانی شده توسط TlelevisionStephen Colbert می پرسد چرا Trump از Stormy Daniels ترسناک می شود Best of late ByyGIOVANNI RUSSONELLOMARCH 13 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoStephen Colbert گفت که رئیس جمهور ترامپ ممکن است بخواهد Stephanie Clifford با نام مستعار Stormy Daniels 130،000 Trump به نی