31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بررسی افروفوتوریسم در فیلم، جایی که Sci-Fi و اسطوره شناسی Blur

پشتیبانی شده توسط MoviesSearching Afrofuturism در فیلم که در آن Sci Fi و اسطوره شناسی BlurStreamingByGLENN KENNYMARCH 13 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoMagaye Niang left و Mareme Niang در Touki Bouki در سال 1973 توسط Djibril Diop Membe سازنده مجسمه سازی در سنگال ساخته شد و مجموعه CreditCriterion